Kamenné múry a ploty

 

Kamenné múry a oplotenia slúžia na určovanie začiatku alebo konca pozemku, ale aj na rozdelenie alebo oddelenie určitej časti nášho pozemku, či už výškovo alebo pohľadovo. Tzn., že zabezpečujú súkromie. Oplotenia nám vo veľa prípadoch robia aj zvukovú a pohľadovú bariéru. Pri výbere kamenného múra treba dbať na dostatočnú šírku a výšku oplotenia, aby pri poveternostných vplyvoch nevznikli komplikácie. Na oplotenie môžeme použiť betónovú dlažbu, ale môžeme použiť aj obklad alebo dlažbu. Pri betónovaní základov je podstatné dodržať dostatočnú hĺbku, to znamená bod mrazu, aby nám mráz nevytlačil oplotenie.