Header

skde

Kamenné múry a brány

   

 

Kamenné múry a oplotenia slúžia na určovanie začiatku alebo konca pozemku, ale aj na rozdelenie alebo oddelenie určitej časti nášho pozemku, či už výškovo alebo pohľadovo. Tzn., že zabezpečujú súkromie. Oplotenia nám vo veľa prípadoch robia aj zvukovú a pohľadovú bariéru. Pri výbere kamenného múra treba dbať na dostatočnú šírku a výšku oplotenia, aby pri poveternostných vplyvoch nevznikli komplikácie. Na oplotenie môžeme použiť betónovú dlažbu, ale môžeme použiť aj obklad alebo dlažbu. Pri betónovaní základov je podstatné dodržať dostatočnú hĺbku, to znamená bod mrazu, aby nám mráz nevytlačil oplotenie.

 

Obloženie vonkajšieho komína z grilom a klenbové prekrytie. Komín Schiedel obložený s kameňom a oplechovaný kryt. Obloženie krbu kameň zvrásnený imitácia. Vytvarovanie koryta potoka zo skál a z betónovej dlažby. Prekrytie zabudovanej rolety s kameňom.
Kamenný obklad z andezitu a natretý s kamennou pečaťou takzvaný mokrý efekt. Kamenná dlažba na podlahe kvarcit. Skaly Andezitu nalepené do betónu. Kamenný Obklad na plote bezšpárový. Ukončenie kameňa s odvodňovacím žľabom.
Plot a oporné stĺpy s Devínskeho kameňa. Sokel domu obložený s bridlicou. Posuvná automatická brána a kamenný plot Face Block.. Oporný múr a zároveň aj plot z andezitu Plot s Presbetónu  a betónovými striežkami, sokel odizolovaný s Murexinom 1K
Kovaná brána bez oplechovania. Kovaná bránka bez oplechovania. Kovaná brána s oplechovaním. Kovaná brána s oplechovaním z vnútornej strany. Elektrický pohon obojstranný a výklopný.
Kovaná bránka s oplechovaním. Murovanie oblúkového múra. Oblúkový plot po dokončení. Oplotenie z betónových tvárníc. Kamenný múr a betónové stĺpy.
Plný múr z betónových tvárníc. Mreže na sklad dreva do krbu. Rekonštrukcia brány, nové latovanie. Betónové oplotenie striežki na plote. Kované oplotenie.
Všetky kovové veci sú pred nástrekom pozinkované. Ten istý material je použitý na plote ako na dome. Kovaná bránka na smetný kôš. Posuvná elektrická brána. Rohy narezané na jolly hrany.
Obložený múr s kameňa. Použitie viac druhov tehál. Obloženie s tehál. Betónové oplotenie zo ztriežkamy. Kombinovaný plot.
Posuvná elektrická brána. Murovaný plot z betónových tvárníc. Tehlový vzor na plote.