Schody


Montáž schodov je náročná záležitosť aj pre toho najlepšieho dlaždiča, lebo žiadne betónové schody nie sú tak presné, ako dlažba preto ich treba upraviť, aby každý stupeň schodov bol rovnaký. Či už navýšime schody s lepidlom alebo nadbetonujeme, to je už podľa posúdenia daného obkladača. Schody môžu byť obkladané buď s rohovou lištou alebo originál schodovkou. Keď sa chystáme dláždiť schody, mali by sme vždy dodržať špárorez a preto si musime ešte pred kladením vždy vymerať kde a v akom uhle budú rezané naše dlažby.

Pri vonkajších schodoch treba dbať na mierne vyspadovanie aby dažďová voda odtekala a nestála v proti spáde.                                                          

Obklady a dlažby môžeme použiť aj na sokle, či už k dlažbe alebo k schodom.