O nás

 

Firma Balázs vznikla v roku 1995 s cieľom spojiť kvalitnú prácu s prijateľnými cenami a uspokojiť všetky nároky našich zákazníkov. Z roka na rok rozširujeme naše práce v stavebníctve a prispôsobujeme sa novým trendom a technológiam. V prvom rade nám ide o spokojnosť našich zákazníkov a preto kontrolujeme a dozorujeme našich pracovníkov, aby nevznikli žiadne problémy medzi nami a klientom. Aj tých klientov, ktorý sa nevyznajú v stavebníctve môžeme ubezpečiť, že nami vykonané práce budú odvedené podľa STN noriem a ručíme im našim menom a profesionálnym prístupom.


Tešíme sa na budúcu spoluprácu.
Balázs Andrej - konateľ